nl en  
De gebeurtenissen in 2013 veranderen het internet waarschijnlijk voorgoed. Het was het jaar waarin klokkenluider Edward Snowden onze kijk op online privacy veranderde. Het jaar waarin de eerste van vele honderden nieuwe topleveldomeinen actief werden en streaming video een serieuze bedreiging werd voor televisie. Het jaar waarin het internet of things concrete vormen aannam en de 3D-printer doorbrak. En ook het jaar waarin bij SIDN een aantal ontwikkelingen in gang werden gezet die de komende jaren zullen doorwerken. Lees er alles over in dit jaarverslag