Zorgeloos online

2023

Hoogtepunten

Blik met ons terug op het jaar 2023. We hebben de belangrijkste gebeurtenissen die bijdroegen aan het bereiken van onze strategische doelen op deze webpagina gezet. Scroll naar beneden of klik op de pijlen om ze te bekijken.

downwards arrow
EN
downwards arrow

1 Toonaangevend .nl

1

Toonaan­gevend .nl

Het merendeel van de Nederlanders geeft de voorkeur aan een domeinnaam die eindigt op .nl. Daarom zorgen we ervoor dat .nl-domeinnamen voor iedereen makkelijk en breed toegankelijk zijn. Als internetgebruiker moet je er bovendien op kunnen vertrouwen dat het .nl-domein altijd werkt. Onze focus boven alles is daarom de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen en dienstverlening voor .nl. Daarom werken we met de beste mensen en zetten we de modernst bewezen technologie in, houden we het domein veilig door datagedreven te werken en voortdurend te innoveren.

Een van ’s werelds grootste landendomeinen

Waar een klein land groot in kan zijn: het .nl-domein telt meer dan 6,3 miljoen domeinnamen. De .nl-zone is na .cn (China), .de (Duitsland) en .uk (Verenigd Koninkrijk) het grootste landendomein ter wereld. Zetten we het aantal domeinnamen af tegen het aantal inwoners van ons land, dan is er geen land ter wereld dat ons hierin overtreft. Per 3 Nederlanders is er een .nl-domeinnaam geregistreerd. In de Nederlandse domeinnaammarkt is .nl dominant met een marktaandeel van 63% in 2023, gevolgd door .com (bron: CENTRStats).

Meer cijfers over .nl
downwards arrow

Nieuw DNSSEC-algoritme voor .nl

Meer dan 60% van de ruim 6,3 miljoen .nl-domeinnamen is beveiligd met DNSSEC. DNSSEC is een cryptografische beveiliging van het DNS. Daarbij worden digitale handtekeningen ingezet om de authenticiteit van DNS-antwoorden te waarborgen, zodat de client kan controleren of de inhoud authentiek is. Voor het genereren van de digitale handtekeningen maken we gebruik van een cryptografisch algoritme. In 2023 stapten we over op een nieuw algoritme, van algoritme nummer 8 naar nummer 13, waarna de .nl-zone weer aan de laatste aanbevelingen op dit gebied voldoet.

Lees meer
downwards arrow

Een eigen DNS-anycastnetwerk voor een toegankelijk .nl-domein

Soms worden websites of systemen het slachtoffer van een DDoS-aanval. Duizenden computers gaan dan automatisch tegelijkertijd een bepaalde site bezoeken. Daardoor wordt de site of het systeem onbereikbaar. Door servers te verspreiden kunnen we dat soort aanvallen op het .nl-domein afslaan, terwijl jij ongestoord kunt blijven surfen naar .nl-sites. Dit spreiden heet anycast. In de afgelopen jaren werkten we aan een eigen anycastnetwerk voor .nl met wereldwijde dekking. Hiermee hebben we belangrijke stappen gezet in de robuustheid van het Nederlandse domein.

Lees meer
downwards arrow
downwards arrow

2 Toekomstvast internet

2

Toekomstvast internet

We dragen bij aan een veilige en robuuste internetinfrastructuur voor de toekomst. Hiervoor doen we onderzoek en vinden we oplossingen die de huidige en toekomstige internetinfrastructuur versterken. Dit doen we door gebruik te maken van onze eigen onderzoeksresultaten, project te ondersteunen en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Risico­beoordeling van nieuwe .nl-registraties met behulp van RegCheck

Bij zo’n 15% van de misbruikmeldingen die we voor .nl ontvangen, gaat het om een domeinnaam die minder dan 30 dagen vóór de melding werd geregistreerd. Omdat deze domeinnamen zo snel na hun registratie worden gemeld, kan worden aangenomen dat ze met kwade bedoelingen zijn geregistreerd. Daaruit volgt dat we door malafide domeinnaamregistraties automatisch te identificeren en blokkeren de veiligheid van .nl kunnen verbeteren. Daarom ontwikkelde SIDN Labs RegCheck, een systeem dat interpreteerbare risicoscores toekent aan nieuwe domeinnaamregistraties. Zo komen mogelijke malafide domeinnamen vroegtijdig in beeld en kunnen we snel ingrijpen als dat nodig is.

Lees meer
downwards arrow

Een open infrastructuur voor internettijd van minder dan een milliseconde

Tijd speelt een cruciale rol in en op internet. Tijddiensten met een milliseconde nauwkeurigheid zijn breed beschikbaar, maar de infrastructuur voor nog nauwkeurigere tijd (‘sub-milliseconde’) staat nog in de kinderschoenen. Dat terwijl voor steeds meer opkomende internettoepassingen en -diensten een dergelijke hoge nauwkeurigheid cruciaal is. Een open tijdinfrastructuur is een mogelijke oplossing. SIDN Labs ontwikkelde een concept voor een open infrastructuur voor 'sub-millisecond'-internettijd.

Lees meer
downwards arrow
downwards arrow

3 Samen

3

Samen

Omdat we samen meer bereiken dan alleen zijn we sterk gericht op samenwerken, zowel binnen Nederland, de EU en daarbuiten. We zoeken de samenwerking op het vlak van technologie en expertise. We werken samen met partners die onze waarden delen en zich ook inzetten voor een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan.

Samenwerken in strijd tegen verdachte domein­naam­registraties

DNS Belgium en SIDN werken samen aan software om domeinnaamaanvragen die bedoeld zijn voor malafide toepassingen al bij de registratie te detecteren. Denk dan aan nieuwe domeinen die door kwaadwillenden geregistreerd worden voor de hosting van phishing, malware en domain squatting. Beide registry's hebben nu een eigen systeem draaien om verdachte aanvragen al bij de registratie te signaleren. In deze samenwerking kijken we wat we van elkaar kunnen leren en of we op termijn onze software misschien in elkaar kunnen schuiven.

Lees meer
downwards arrow

Samenwerken aan een registratie­platform

We zijn een partnerschap aangegaan met CIRA, de registry van het Canadese .ca-domein voor de gezamenlijke doorontwikkeling en ondersteuning van het huidige CIRA Registry Platform. Zowel CIRA als SIDN worden door deze samenwerking eigenaar van het systeem, maar beide registry’s houden wel hun eigen versie van het systeem. Zodra het nieuwe cloudgebaseerde systeem klaar is, migreren we .nl naar het nieuwe, gezamenlijk beheerde en ontwikkelde registratieplatform.

Lees meer
downwards arrow

Versterken van de banden met TU Delft

We hebben ons langdurige partnerschap met de TU Delft versterkt om nog meer te kunnen bijdragen aan het doel van SIDN Labs om de veiligheid van internet­infra­structuur verder te verhogen. Voortvloeiend uit deze samenwerking is een van de onderzoekers van SIDN Labs aangesteld als parttime universitair docent binnen de vakgroep Cybersecurity.

Lees meer
downwards arrow

Klankborden over SIDN’s strategie

SIDN heeft een unieke positie en vanuit die positie hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid richting alle Nederlandse internetgebruikers. We zien het als een verplichting naar onze stakeholders om te onderzoeken of de activiteiten die we ondernemen ook écht bijdragen aan onze missie: een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan voor iedereen. Maar hoe gaan we voor zoveel mogelijk positieve impact nog een stap verder? Dat doen we door een vertegenwoordiging van de Nederlandse internetgemeenschap te betrekken bij onze strategie via een strategieklankbordgroep.

Lees meer
downwards arrow
downwards arrow

4 Internetgebruiker centraal

4

Internet­gebruiker centraal

SIDN is een private organisatie met een publieke rol. We werken daarom vóór de internetgebruikers samen met partners uit de internetgemeenschap, de .nl-registrars, dienstverleners en andere partijen. We zetten ons in voor de internetgebruiker. Hierbij staan open source, decentraal, privacy en security by design centraal. We ontwikkelen en delen opensourcesoftware en open standaarden, data en onderzoeksresultaten met de internetgemeenschap om het internet kansrijker, veiliger en robuuster te maken.

Digitale toegankelijkheid in het curriculum van het mbo, hbo en wo

De mogelijkheden van het internet zijn eindeloos. Toch zijn deze niet voor iedereen even toegankelijk. Om digitale toegankelijkheid op orde te krijgen, is het essentieel dat opleidingen binnen het digitale domein hier voldoende aandacht aan besteden. Zodat toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars van websites, apps en andere digitale toepassingen beschikken over de benodigde kennis rondom dit belangrijke thema. Stichting Accessibility zet zich er daarom voor in om digitale toegankelijkheid een vaste plek te laten krijgen in het curriculum van opleidingen in het mbo, hbo en wo. SIDN fonds steunt het initiatief.

Lees meer
downwards arrow

Een interactieve knikkerbaan waarmee je ontdekt hoe het internet werkt

Als maatschappij zijn we afhankelijk van het internet. Het is een fundamentele infrastructuur. Toch weten weinig mensen hoe het internet écht in elkaar zit. Packet Run is een installatie waarmee gebruikers kunnen zien hoe het internet data routeert om één enkele website te laten zien. Packet Run kwam tot stand in een samenwerking tussen SIDN fonds, Bureau Moeilijke Dingen en SIDN Labs en werd voor het eerst tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2023.

downwards arrow

Interactieve game voor kinderen

Hoe breng je een complex onderwerp als polarisatie op een begrijpelijke manier onder de aandacht bij kinderen? Online-educatieplatform Skillsdojo werkt met steun van SIDN fonds aan een interactieve online game voor kinderen van 10 tot 14 jaar om dit thema toegankelijker te maken. Bij Skillsdojo geloven ze in de kracht van verhalen en daarom maken ze binnen de game gebruik van analogieën uit jeugdboeken. Deze aanpak stimuleert kinderen om zich in te leven, waardoor polarisatie niet alleen begrijpelijker wordt, maar ook gemakkelijker bespreekbaar.

Lees meer
downwards arrow
downwards arrow

5 Van knelpunten naar kansen

5

Van knelpunten naar kansen

We pakken knelpunten op het gebied van de internetinfrastructuur en cybersecurity aan om de veiligheid van internetgebruikers te vergroten en het optimaal en verantwoord gebruik van het internet te stimuleren. We sturen op verantwoord positief rendement om Nederland en de wereld te helpen innoveren en investeren in een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan. Hiervoor combineren we onderzoek en praktijk om zo tot nieuwe oplossingen te komen voor Nederlandse consumenten en organisaties, de internetgemeenschap en voor onszelf.

SIDN brengt vernieuwde privacyvriendelijke identity wallet Yivi uit

In 2023 introduceerden we officieel de Yivi-app, een identity wallet die verdergaat waar IRMA is gebleven. IRMA is een concept van hoogleraar beveiliging, privacy en identiteit, Bart Jacobs, en is de afgelopen jaren door SIDN verder ontwikkeld. Met de Yivi-app kunnen gebruikers veilig en makkelijk inloggen en bewijzen wie ze zijn zonder te veel gegevens te delen. Met deze nieuwe naam en app werd een volgende stap gezet in de volwassenwording van deze identity wallet. Na de kickstart die we Yivi gegeven hebben, neemt de stichting Privacy by Design weer het voortouw in 2024.

Lees meer
downwards arrow

Eenvoudig en betrouwbaar KVK-gegevens delen met de Yivi-app

Bij KVK kun je terecht om te checken of degene waarmee je zakendoet is wie hij zegt te zijn. Om dat proces van identificatie te vereenvoudigen, hebben we in 2023 de KVK-handelsregistergegevens via de Yivi-app ontsluiten. Hiermee kunnen gebruikers van de app hun bevoegdheid namens een organisatie aantonen.

Lees meer
downwards arrow

Op weg naar een fossielvrij internet

The Green Web Foundation (TGWF) streeft naar een fossielvrij internet in 2030 en stimuleert deze overgang. De organisatie beheert de grootste open dataset ter wereld van websites die op groene energie draaien. Ook ontwikkelt TGWF de opensource JavaScript-bibliotheek C02.js voor het inschatten van de CO2-uitstoot van websites. De eerste pilot was succesvol, want grote organisaties als FireFox en Wordpress toonden interesse in CO2.js. Met steun van SIDN fonds werkt TGWF nu aan de verbetering van de code en verdere adoptie van de tool.

Lees meer
downwards arrow

Onze strategie

We hebben een grote verantwoordelijkheid voor alle Nederlandse internetgebruikers door onze centrale rol in het Domain Name System (DNS). Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop sinds de eerste dag dat we het .nl-domein beheren. Onze strategie is de brug tussen ons streven naar een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan en onze concrete acties om dat te bereiken. In deze strategie staan 5 thema’s centraal. Op deze webpagina laten we je enkele van onze activiteiten in 2023 zien die bijdragen aan het bereiken van onze strategische doelen. In het jaarverslag lees je er nog veel meer over.

Downloads

Wil je meer weten?

Download dan ons complete jaarverslag of het financiële verslag als pdf.

> Jaarverslag 2023
> Financieel verslag 2023

> Onze eerdere jaarverslagen